อุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง

เซรามิก เซรามิค ceramic อุตสาหกรรมเซรามิค จังหวัดลำปาง ลำปาง อุตสาหกรรมเซรามิก

 

อุตสาหกรรมเซรามิก หัวใจสำคัญ ของจังหวัดลำปาง

ก่อนจะกล่าวถึง อุตสาหกรรมเซรามิก ขอท้าวความถึงประวัตอุตสาหกรรมของจังหวัดลำปาง แต่เดิมประชากรจังหวัดลำปางก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นเดียวกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ โดยส่วนมากปลูกข้าว ทั้งข้าวนาปีและนาปลัง เพราะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี สภาพการดำเนินชีวิตของชาวลำปางเกิด การเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อมีการสร้างทางรถไฟจากรุงเทพฯ มายังหัวเมืองภาคเหนือ โดยสิ้นสุดการเดินทางที่ จังหวัดลำปาง ทำให้จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ มีการตั้งคลังสินค้า ขนาดใหญ่ระหว่าง จังหวัดทางภาคเหนือ และการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นในขณะนั้น มีจังหวัดลำปางเป็นจุด ศูนย์กลาง จึงทำให้ จังหวัดลำปางมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ และการขนส่งนับแต่นั้น

 

เซรามิก เซรามิค ceramic อุตสาหกรรมเซรามิค จังหวัดลำปาง ลำปาง อุตสาหกรรมเซรามิกต่อมาเมื่อมีการผลิตแร่ลิกไนต์บริเวณอำเภอแม่เมาะ และมีการตั้งโรงงานถลุงแร่ส่งขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ในประเทศ ยิ่งทำให้เศรษฐกิจ ของจังหวัด ลำปางเกิดการขยายตัวขึ้นอย่างมาก มีการตั้งโรงงานใหม่ ๆ หลายแห่ง และเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่ลิกไนต์มากมาย จากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยใช้ลิกไนต์ขึ้น สามารถ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมใน ภาคเหนือทั้งหมด ทำให้เกิด ความมั่นคงทางด้านพลังงานเป็นอย่างมาก จึงเกิดมีการตั้งโรงงานขนาดใหญ่ ขึ้นหลายแห่ง จากนี้จึงนับได้ว่าจังหวัดลำปาง เริ่มเข้าสู่ยุคการเป็นจังหวัดด้าน อุตสาหกรรม เป็นครั้งแรก

แต่อุตสาหกรรมที่ทำชื่อเสียงให้จังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือ อุตสาหกรรมเซรามิก ที่มีความสวยงาม ทนทาน และประโยชน์ใช้สอย ที่หลากหลาย ที่สำคัญคือ มีราคาถูก ทั้งนี้ เพราะจังหวัดลำปางเป็นแหล่งดิน ที่เป็นวัตถุ ดิบ สำคัญในการผลิตเซรามิก ทำให้การตั้งโรงงานเพื่อผลิตเซรามิก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นจำนวนมาก แม้ว่าประสบ กับปัญหาเศรษฐกิจทำให้มีโรงงานจำนวนมากต้องปิดตังลง แต่ก็ยังมีโรงงานเซรามิกในจังหวัดลำปาง ไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง

หากพูดถึงอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทยแล้วหลาย ๆ คนต้องนึกถึงเซรามิกของจังหวัดลำปางแน่นอน จังหวัดลำปางนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผามาเป็นเวลาหลายร้อยปี ด้วยลักษณะดินของพื้นที่ ๆ นี้ส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียว ดินขาวเหนียวที่มีคุณภาพในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ได้รับการกล่าวขานว่าเครื่องปั้นลือนามเพราะเครื่องปั้นดินเผาที่นี่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่น ส่วนจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเซรามิคเริ่มต้นในช่วงราวปี พ.ศ.2498 ถึง พ.ศ. 2500 ในเวลานั้นได้มีชาวจีนจากเมืองไท้ปูซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปั้นเซรามิค ชื่อนายซิมหยู ได้ออกค้นหาแหล่งดินขาวเพื่อมาทำเป็นวัตถุดิบในการ โรงงานเซรามิกแห่งแรกขึ้นในจังหวัดลำปางชื่อโรงงานว่า โรงงานร่วมสามัคคี นับตั้งแต่นั้นมาจึงได้มีการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เซรามิกให้ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และงานเซรามิกของจังหวัดลำปางนั้นก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดลำปาง

 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผลงานและกิจกรรม, https://www.facebook.com/ceramicstc เว็บไซต์ www.ceramicstc.co.th

หรือติดต่อสอบถามได้ที่  084-4810782, 084-6878354, 083-0902080, 081-8841908, 081-8839538

email: info@ceramicstc.co.th หรือ เพิ่มเพื่อนทางไลน์ http://line.me

 

Leave a Reply