Showing all 3 results

แก้วเซรามิค พอร์ชเลน Size: W81 x H97 mm. Capacity: 11 Ounce

แก้วเซรามิคพร้อมฝา พอร์ชเลน Size: แก้ว W87 x H95 mm. ฝา W96 H45 mm. Capacity: 12 Ounce