12001 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W78 x H90 mm.
Capacity: 9 Ounce