12002 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W85 x H92 mm.
Capacity: 9.6 Ounce