12003 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W90 x H105 mm.
Capacity: 13 Ounce