12005 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W88 x H103 mm.
Capacity: 11 Ounce