12008 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W81 x H96 mm.
Capacity: 11 Ounce