12010 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W81 x H78 mm.
Capacity: 9 Ounce