12012 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W71 x H78 mm.
Capacity: 7 Ounce