12013 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W78 x H107 mm.
Capacity: 14 Ounce