12014 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W81 x H102 mm.
Capacity: 13 Ounce