12016 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W80 x H103 mm.
Capacity: 13 Ounce