12018 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W99 x H151 mm.
Capacity: 19 Ounce