12020 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W82 x H103 mm.
Capacity: 12 Ounce