12022 -แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W97 x H108 mm.
Capacity: 16 Ounce