22001- แก้วเซรามิคพร้อมฝา

แก้วเซรามิคพร้อมฝา นิวโบนไชน่า
Size: W87 x H125 mm.
Capacity: 14 Ounce