22002 – แก้วเซรามิคพร้อมฝา

แก้วเซรามิคพร้อมฝา นิวโบนไชน่า
Size: W91 x H135 mm.
Capacity: 16 Ounce