22003- แก้วเซรามิคพร้อมฝา

แก้วเซรามิคพร้อมฝา นิวโบนไชน่า
Size: W91 x H123 mm.
Capacity: 13.1 Ounce