23001 – แก้วเซรามิคพร้อมฝา

แก้วเซรามิคพร้อมฝา พอร์ชเลน
Size: แก้ว W87 x H95 mm. ฝา W96 H45 mm.
Capacity: 12 Ounce