บริษัท กาแฟวาวี จำกัด
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันปี 2558

กาแฟวาวีมีสาขาทั้งหมด 22 สาขาทั่วประเทศ โดยอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ 16 สาขา

กรุงเทพ 5 สาขา และในจังหวัดอื่นๆ อีก 6 สาขา

website : http://www.waweecoffee.com