11005 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค สโตนแวร์
Size: W90 x H109 mm.
Capacity: 11 Ounce