11012 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค สโตนแวร์
Size: W86 x H106 mm.
Capacity: 13 Ounce