12006 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W90 x H125 mm.
Capacity: 14 Ounce