12007 – แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค นิวโบนไชน่า
Size: W89 x H109 mm.
Capacity: 13 Ounce