22004-แก้วเซรามิคพร้อมฝา

แก้วเซรามิคพร้อมฝา นิวโบนไชน่า
Size: W85 x H98 mm.
Capacity: 10.8 Ounce