ภาพบรรยากาศงาน BIH ครั้งที่ 43 ปี 2016

ºÃÔÉÑ·à«ÃÒÁÔ¤ àÍÊ.·Õ.«Õ. ¨Ó¡Ñ´ | CERAMIC STC CO.,LTD ¼Ùé¼ÅÔµáÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ á¡éÇà«ÃÒÁÔ¤ á¡éÇ¡Òá¿à«ÃÒÁÔ¤ ¨Ò¹ªÒÁà«ÃÒÁÔ¤ ¢Í§ªÓÃèÇ ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ à«ÃÒÁÔ¤ äÁèÁÕ¢Ñé¹µèÓ ¨Ñ´Ê觷ÑèÇ»ÃÐà·È www.ceramicstc.co.th | Facebook.com/ceramicSTC

และแล้วก็ผ่านไปสำหรับงาน มหกรรม การแสดงสินค้างานBIG#42 at Bitec Bangna,

โดยครั้งนี้ทาง โรงงานเซรามิค เอส.ซี.ที. ของเราได้ตั้งแสดงที่ Hall 103 Booth No. M25,27

ขอเชิญรับชมภาพภายในงานได้เลยค่ะ

ºÃÔÉÑ·à«ÃÒÁÔ¤ àÍÊ.·Õ.«Õ. ¨Ó¡Ñ´ | CERAMIC STC CO.,LTD ¼Ùé¼ÅÔµáÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ á¡éÇà«ÃÒÁÔ¤ á¡éÇ¡Òá¿à«ÃÒÁÔ¤ ¨Ò¹ªÒÁà«ÃÒÁÔ¤ ¢Í§ªÓÃèÇ ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ à«ÃÒÁÔ¤ äÁèÁÕ¢Ñé¹µèÓ ¨Ñ´Ê觷ÑèÇ»ÃÐà·È www.ceramicstc.co.th | Facebook.com/ceramicSTC

 

ºÃÔÉÑ·à«ÃÒÁÔ¤ àÍÊ.·Õ.«Õ. ¨Ó¡Ñ´ | CERAMIC STC CO.,LTD ¼Ùé¼ÅÔµáÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ á¡éÇà«ÃÒÁÔ¤ á¡éÇ¡Òá¿à«ÃÒÁÔ¤ ¨Ò¹ªÒÁà«ÃÒÁÔ¤ ¢Í§ªÓÃèÇ ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ à«ÃÒÁÔ¤ äÁèÁÕ¢Ñé¹µèÓ ¨Ñ´Ê觷ÑèÇ»ÃÐà·È www.ceramicstc.co.th | Facebook.com/ceramicSTC

ºÃÔÉÑ·à«ÃÒÁÔ¤ àÍÊ.·Õ.«Õ. ¨Ó¡Ñ´ | CERAMIC STC CO.,LTD ¼Ùé¼ÅÔµáÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ á¡éÇà«ÃÒÁÔ¤ á¡éÇ¡Òá¿à«ÃÒÁÔ¤ ¨Ò¹ªÒÁà«ÃÒÁÔ¤ ¢Í§ªÓÃèÇ ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ à«ÃÒÁÔ¤ äÁèÁÕ¢Ñé¹µèÓ ¨Ñ´Ê觷ÑèÇ»ÃÐà·È www.ceramicstc.co.th | Facebook.com/ceramicSTC

ºÃÔÉÑ·à«ÃÒÁÔ¤ àÍÊ.·Õ.«Õ. ¨Ó¡Ñ´ | CERAMIC STC CO.,LTD ¼Ùé¼ÅÔµáÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ á¡éÇà«ÃÒÁÔ¤ á¡éÇ¡Òá¿à«ÃÒÁÔ¤ ¨Ò¹ªÒÁà«ÃÒÁÔ¤ ¢Í§ªÓÃèÇ ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ à«ÃÒÁÔ¤ äÁèÁÕ¢Ñé¹µèÓ ¨Ñ´Ê觷ÑèÇ»ÃÐà·È www.ceramicstc.co.th | Facebook.com/ceramicSTC

ºÃÔÉÑ·à«ÃÒÁÔ¤ àÍÊ.·Õ.«Õ. ¨Ó¡Ñ´ | CERAMIC STC CO.,LTD ¼Ùé¼ÅÔµáÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ á¡éÇà«ÃÒÁÔ¤ á¡éÇ¡Òá¿à«ÃÒÁÔ¤ ¨Ò¹ªÒÁà«ÃÒÁÔ¤ ¢Í§ªÓÃèÇ ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ à«ÃÒÁÔ¤ äÁèÁÕ¢Ñé¹µèÓ ¨Ñ´Ê觷ÑèÇ»ÃÐà·È www.ceramicstc.co.th | Facebook.com/ceramicSTC
www.ceramicstc.co.th | Facebook.com/ceramicSTC.

 

www.ceramicstc.co.th | www.Facebook.com/ceramicSTC

Leave a Reply